Prípravy prechodu na EURO menu
Napísal Administrator   
21. May 2008

Euro bankovky

Slovenská republika sa v máji 2004 stala členom Európskej únie. Zároveň sa Slovensko stalo členom Európskej hospodárskej a menovej únie. Súčasťou prístupovej zmluvy bol aj záväzok, že sa Slovenská republika stane plnohodnotným členom eurozóny po splnení tzv. maastrichtských konvergenčných kritérií a zavedie jednotnú európsku menu euro. Dnes sú eurá zákonným platidlom v 13 z 27 členských krajín Európskej únie – tzv. „eurozóna“ (Írsko, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko, Grécko, Slovinsko). Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný postup vlády SR a Národnej banky Slovenska pri vstupe do eurozóny schválila vláda SR dňa 16.7. 2003. Za termín prijatia novej meny euro v Slovenskej republike bol stanovený dátum 1.1.2009. Národný plán zavedenia eura v SR schválila vláda SR svojim uznesením dňa 6.7. 2005

Euromena  http://www.euromena.sk/
  http://www.euroinfo.gov.sk/
  http://www.euro.gov.sk/
  http://www.nbs.sk/EURINT/EURO/INDEX.HTM

Funkcie Mesta Trstená pri zavedení eura

  • Ako subjekt verejnej správy preberá mesto zodpovednosť za hladké zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým aj interným partnerom.
  • Ako zriaďovateľ rozpočtových a príspevkových organizácií preberá mesto zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta a vlastného plánu organizácie na zavedenie eura.
  • Ako zamestnávateľ preberá mesto zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.
  • Ako zakladateľ neziskových organizácií a zakladateľ, resp. spoluzakladateľ obchodných spoločností nesie mesto zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov v novej mene. Pri 100%-nom vlastníctve obchodných spoločností ide o zodpovednosť mesta a dohľad nad zavedením eura v nich.

Mesto a občania na ceste k EURU.
Modifikované na podmienky mesta Trstená z prezentácie ZMOS.
(Prezentáciu vo formáte ppt otvoríte po kliknutí na link)

Euro a občan
(informačný leták vo formáte pdf otvoríte po kliknutí na link)