Kontakty oddelení mestského úradu
Napísal Administrator   
07. September 2006
Mestský úrad Trstená
Bernolákova č. 96/8
028 01 TRSTENÁ

www.trstena.sk
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
 
 PRIMÁTOR
mesta Trstená
Ing. Juraj Bernaťák
0918 521 123
Telefón: 043 5310 101
Fax: 043 5310 125 
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
   
Hlavný kontrolór mesta Trstená 

Ing. Ján Furdek
0902 915 694
Telefón: 043 5310 116
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

 

Referát sekretariátu
primátora

Bc. Lenka Lackovičová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Telefón: 043 5310 100

 

Prednosta
mestského úradu

Ing. Ivona Halimovičová 
043 5310 112

0902 915 695 

Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

 

Právnik mesta

Mgr. Zuzana Vidová 
043 5310 102

    Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty     

 

 

Oddelenie organizačné

 

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa
zákona č. 211/2000 zz.
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Mgr. Andrea Korčušková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Telefón: 043 5310 114
  
Ing. Ivana Gallová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  
Telefón: 043 5310 114 
    
správca počítačovej siete
Marcel Badín
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Telefón: 043 5310 113

Turistické informačné centrum, Železničiarov 253
šport a TV
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  
Telefón: 043 5324 510
0902 038 067

Mgr. Katarína Šefčíková 
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Bc. Eva Chreneková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Oddelenie kultúry

Dom kultúry, Čsl. armády 957
Tel. 043 5392 276

Mgr. Ivana Gloviaková
vedúca oddelenia
Telefón: 043 5392 276
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

3D Kino Mier
Mgr. Miriam Horváthová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Telefón: 043 5392 276 

Jozef Jankola
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

PhDr. Marek Ďurčo
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

Bc. Ľubomír Fedorák
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

 

Knižnica 

Ing. Katarína Loneková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Telefón: 043 5392 117 (knižnica)   

 

Oddelenie
výstavby a životného prostredia

Mgr. Jozef Polakevič
vedúci oddelenia
Telefón: 043 5310 105
0910 906 482
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Mgr. Eva Volčeková 
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 119
0910 906 483
Ing. Eva Ulrichová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 119   

 Oddelenie
vnútornej správy a sociálnych vecí

Matrika

Ing. Ľudmila Kostolná
vedúca oddelenia
Telefón: 043 5310 134
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Bc. Alena Letašiová
043 5310 107
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

PhDr. Marcela Jankolová
043 5310 107
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
 
Matrika
Bc. Margita Katrenčíková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Mgr. Martina Železňáková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  
043 5310 111
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Správa hasičskej zbrojnice
Michal Valek
0903 579 222
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
 

 Oddelenie mestského majetku

Ing. Jana Greschnerová
vedúca oddelenia
Telefón: 043 5310 106
  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

Správa miestnych daní
Mgr. Mária Kučerová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Bc. Jana Domagalová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 110

Správa mestských bytov
     Bc. Daniela Grossmannová  

043 5310 117 

0902 915 690
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty   

Oddelenie finančné

 

Ing. Gabriela Dafčíková
vedúca oddelenia
043 5310 104
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Ing. Jana Gabariková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 104
Daniela Medvecká
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 108
Elena Vrabčeková
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Ing. Beata Polakevičová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
04 5310 118

 Mestská polícia

 Karol Furdek 
náčelník MsP
Telefón:
043 5310 115

 0902 915 699
   Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

PhDr. Milan Mičáň
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Karol Dzurek
    Radoslav Škoda
  Jaroslav Hrbek
  Michal Motýľ
  Eduard Lepáček

043 5310 115
0902 171 776
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad  

 Ing. Katarína Gossányiová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 109
0910 906 485
Bc. Katarína Polakovičová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5310 121
0903 781 222 
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Spoločný obecný úrad - Školský úrad  

 Spoločný obecný úrad - školský úrad
RNDr. Martina Harkabuzová;
043 5310 102
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

 Oddelenie služieb
J. Hertela 323
028 01 TRSTENÁ

Ing. Ján Fuzák
vedúci oddelenia
Telefón: 043 5392 784
0902 915 693
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Bc. Jaroslava Žilincová
Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
043 5392 784

Fakturácia a správa pohrebiska
   Mgr. Oľga Krátka
    Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty   
043 5392 784