Profil VO 2017
Napísal Administrator   
22. February 2017
Profil verejného obstarávateľa rok 2017    

Materiálno - technické zabezpečenie pre dobrovoľný hasičský zbor v Trstenej

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Tovar

Dátum zverejnenia: 22.02.2017

Dátum zadania zákazky:

Dokumenty: Výzva