Letná čitáreň v meste Trstená
Napísal Administrator   
20. June 2016

Mesto Trstená získalo z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa VZN č. 21/2010 finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 800,00 EUR na realizáciu projektu s názvom Letná čitáreň v meste Trstená“.

Realizáciou projektu chceme vytvoriť oddychový a výchovný priestor na vhodné využívanie voľného času a vzdelávanie detí a mládeže, ale aj ďalšie vekové kategórie na čítanie knižných noviniek, klasiky alebo iba priestoru na oddych pod holým nebom v samotnom centre mesta. Taktiež chceme  vytvoriť príležitosť pre rozvoj a zvýšenie čitateľskej gramotnosti a vytvoriť v tejto skupine ľudí čitateľské návyky už od skorého ranného veku.

V rámci projektu bude do Parku pútnikov osadená skrinka na Letnú čitáreň spolu s knižkami a pre základné školy zorganizovaný Deň s knihou, ktorý bude prvotným impulzom pre otvorenie letnej čitárne a dostane ju do povedomia detí a mládeže ako aj obyvateľov mesta Trstená.

 Projekt je spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja“

 Letná čitáreň                         Letná čitáreň 

Mesto Trstená a Trstenský mládežnícky parlament Vás pozývajú na DEŇ S KNIHOU V rámci projektu ,,Letná čitáreň v meste Trstená" Kedy: 21.6.2016 Kde: Park Pútnikov – minipark pri Kostole sv. Martina v Trstenej Letná čitáreň