Dilongova Trstená
Napísal Administrator   
15. June 2016

Trstená 3.6.2016 privítala už po 25-krát návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. To už je dvadsaťpäť rokov..., aj takto mnohí reagovali, keď sme hovorili, že Dilongova Trstená v tomto roku oslavuje 25 rokov. Dvadsaťpäť – pre niekoho veľa, pre iných málo. Ale v ľudskom veku by sme už hovorili o dospelom človekovi.  Aj naša súťaž už zažila toho veľa. Vystriedali sa účinkujúci, recitátori, porotcovia, pedagógovia... a takto by sme mohli pokračovať.  Naozaj, keby súťaž mohla sama seba hodnotiť, určite by vyrozprávala nejeden príbeh o svojich súťažiacich.

Dvadsiate piate výročie bolo výnimočné nielen kvantitou, pretože sa jej zúčastnilo viac ako 100 súťažiacich, ale aj kvalitou. Porota zhodnotila, že išlo o jeden z najsilnejších ročníkov. A chválila úroveň prednášajúcich, precítenosť textov, výber i samostatný prístup recitátorov.

Súčasťou tohto jubilejného ročníka – štvrťstoročnice sme mali vyhlásenú aj literárnu súťaž s názvom Dilongovým perom. Do tejto literárnej časti sa zapojilo viac ako 70 pisateľov z rôznych kútov Slovenska v štyroch kategóriách. Výsledky boli zverejnené a práce ocenené práve na Dilongovej Trstenej. Zároveň ocenené práce boli uverejnené aj v zborníku s názvom Dilongovým perom, ktorý bol vydaný pri jubilejnom 25. výročí  súťaže.

Tento ročník bol obohatený aj o výstavu, ktorú organizovalo mesto Trstená v spolupráci s pánom Karolom Gočálom. Výstava bola organizovaná pri príležitosti 30. výročia úmrtia Rudolfa Dilonga a zároveň 25. výročia Dilongovej Trstenej. Výstava obsahovala mnohé knihy od Dilonga, ale aj iných predstaviteľov katolíckej moderny, ktoré pochádzajú zo súkromných zbierok. Výstava sa konala vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej.

Súťažný deň otvorila hrou na husliach Zuzka Kolejáková zo ZŠ P.O.Hviezdoslava, potom už úvodný program súťaže patril hosťom z Divadla TEATRO COLORATO (Divadlo plné farieb) z Bratislavy. Predstavili nám emotívnu divadelnú hru od Karla Wojtylu (Jána Pavla II.) s názvom Lúče otcovstva. V hlavnej úlohe Adama sa predstavil Štefan Bučko.

Záver patril nielen oceňovaniu tých najlepších recitátorov, ale už tradične aj zboru Mária, ktorý pracuje pod vedením umeleckej vedúcej pani Mgr. Márie Strapcovej.

Hlavným organizátorom je mesto Trstená. Veľké poďakovanie patrí hlavne ZŠ s MŠ R. Dilonga za materiálne, finančné a miestne zabezpečenie súťaže, ZŠ P.O.Hviezdoslava za pomoc pri organizácii  a  ZUŠ za program v podaní zboru Mária. O to je to krajšie, že mestská akcia celoslovenského charakteru dokáže spojiť ľudí z rôznych škôl, aby vytvorili hosťom také podmienky a príjemnú rodinnú atmosféru, že sa k nám do Trstenej radi vracajú.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh súťaže.

                                                           

                      Organizačný výbor Dilongovej Trstenej

 

  Výsledková listina    Fotogaléria

 “Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia”

       Fond na podporu umenia logo