Profil VO 2016
Napísal Administrator   
12. October 2016

 

Profil verejného obstarávateľa rok 2016  

Externé služby pre projekt Zberný dvor Trstená

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 13.05.2016

Dokumenty: Výzva

 

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Mestského úradu v Trstenej 

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 13.05.2016

Dokumenty: Výzva

 

Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy na Mestské múzeum - Trstená 

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 19.07.2016
Dátum zadania zákazky: 25.07.2016

Dokumenty: Výzva

Prílohy: Príloha 1 ;  Príloha 2

Grafické spracovanie, tlač a vydanie dvojjazyčnej publikácie kresieb (slovensko-poľskej) s názvom "Trstená kresbami" v rámci projektu Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny / Multikultúrne dedičstvo Jablonky a Trstenej 

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 12.10.2016
Dátum zadania zákazky: 24.10.2016 

Dokumenty: Výzva

 

Stravovanie dňa 11.11.2016 formou cateringu pre 100 účastníkov podujatia „645. výročie založenia mesta Trstená” / Multikultúrne dedičstvo Jablonky a Trstenej  č.INT/ET/TAT/1/I/B/0001

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 25.10.2016
Dátum zadania zákazky: 7.11.2016 

Dokumenty: Výzva