Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená
Napísal Administrator   
01. March 2016

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená

 

Projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trstená“ sa začalo v meste realizovať od roku 2010. Do súčasnej doby sa nám podarilo zrealizovať štyri osvetlenia priechodov pre chodcov z vlastných zdrojov a tri z dotácie (2012 a 2014) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra (sumou 17 278,24 Eur).

 

V máji 2015 mesto Trstená podalo na Ministerstvo vnútra SR v rámci Výzvy číslo III. Prezídia policajného zboru žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre účel dotácie Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V rámci tejto výzvy bolo mesto Trstená úspešné a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie sme získali dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  vo výške 6 238 Eur, čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu. Cieľom projektu bolo zvýšenie a zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v meste a to konkrétne vybudovaním nového technického zariadenia „Osvetlenie priechodu pre chodcov s pozitívnym kontrastom chodca voči pozadiu“ na veľmi frekventovanom úseku cestnej komunikácie na ulici Bernolákovej pri Materskej škole Puškinova, s cieľom zníženia úmrtnosti, úrazovosti a nehodovosti. Nové osvetlenie priechodu pre chodcov zrealizovala firma Siemens s.r.o. na základe verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ktorá dielo odovzdala mestu Trstená dňa 29.02.2016. Účelom osvetlenia priechodu, komunikácie a aj priľahlých miest je zabezpečenie lepšej viditeľnosti, prehľadnosti a zrakovú pohodu všetkým účastníkom cestnej premávky. Projektom sme prispeli k zvýšeniu a zlepšeniu dopravno – bezpečnostnej situácie a tým k zníženiu dopravnej nehodovosti v meste. Sme veľmi radi, že prostredníctvom tohto projektu z dotácie Ministerstva vnútra SR sa nám podarilo zvýšiť ochranu najrizikovejších skupín chodcov (deti, mládež, seniori, obyvatelia a ostatní návštevníci) v meste Trstená.

 

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená“ bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2015.

 

Bezpecnost na cestach Bezpecnost na cestach Bezpecnost na cestach