Partnerská spolupráca
Napísal Administrator   
20. July 2015
Pokračovanie partnerskej spolupráce s Gminou Jablonka

V dňoch 17.07. až 19.07.2015 sa v Gmine Jablonka, v rámci XXIV. ročníka podujatia „Orawskie Lato“, konalo stretnutie partnerských miest gminy, medzi ktorými nechýbalo mesto Trstená

Zástupcovia gminy Jablonka pripravili pre delegácie z partnerských miest bohatý program, nielen na spoznávanie kultúry samotnej gminy ale aj širšieho okolia, Malopoľska. V piatok 17.07.2015 sa delegácie z Trstenej (Slovensko), Brebu (Rumunsko), Reichelscheim (Nemecko), Nagymányok (Maďarsko), Hořice (Česko), Wolbórz (Poľsko) zúčastnili výletu kabínkovou lanovkou na Kasprov vrch v poľských Tatrách. Večer o 18:00 hod. sa predstavitelia partnerských miest stretli  v Centre kultúry Hornej Oravy v Jablonke pri príležitosti otvorenia XXIV. ročníka podujatia „Orawskie Lato“, benefičným koncertom Andrzeja Haniaczyka , veľkého pedagóga a regionalistu Oravy.

V sobotu 19.07.2015 sa zástupcovia partnerských miest opätovne stretli v Centre kultúry Hornej Oravy v Jablonke, aby podpismi partnerských dohôd  potvrdili ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Tejto slávnosti sa zúčastnil  generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Ivan Škorupa. Po privítaní hostí vystúpili predstavitelia jednotlivých partnerských miest na pódium, každý k vlajke svojej krajiny, nasledovalo vypočutie hymien a po ich ukončení predstavitelia partnerských miest pristúpili k podpisovaniu partnerských dohôd.

Mesto Trstená v zastúpení primátora Ing. Juraja Bernaťáka, v tento deň 19.07.2015, podpísalo s Gminou Jablonka  partnerskú dohodu, ktorou sa zaväzuje k ďalšej spolupráci a výmene v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu, vzdelávania, životného prostredia a bezpečnosti , vzájomnej pomoci v prihraničnom regióne. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trstenej.

Po podpise partnerských dohôd a príhovoroch primátorov miest nasledovali vystúpenia folklórnych súborov z jednotlivých krajín. Za Slovenskú časť Oravy vystúpila ľudová hudba zo Suchej Hory pod vedením Tomáša Chovánčáka.

[Fotogaléria]