Získaný grant
Napísal Administrator   
20. October 2015
Projekt „Trstená 2015 – dni aktívnych občanov Európskej únie“

Mesto Trstená podalo dňa 30. augusta 2014 projekt s názvom „Trstená 2015 – dni aktívnych občanov Európskej únie“ v rámci programu EURÓPA PRE OBČANOV 2014 – 2020, Aktivita 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.1 Družobné mestá.

EU logo

 Projekt bol schválený agentúrou Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru a  podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške 25 000 Eur, čo predstavuje 100% celkových nákladov projektu (spoluúčasť mesta sa nevyžaduje).

Cieľom projektu je prispievať k tomu, aby sa občania Európskej únie zbližovali, nadväzovali nové priateľstvá a väzby a hlavne rozumeli Únii, jej rozmanitosti a histórii. Hlavnými aktivitami bude kombinácia odborného programu a kultúrno spoločenských aktivít, prostredníctvom ktorých dochádza k zbližovaniu rôznych kultúr, k výmene skúsenosti a názorov na aktuálne politické a hospodárske témy medzi zástupcami a občanmi družobných partnerov EÚ. Medzi aktivitami budú prevládať prezentácie kultúr partnerov, diskusie na tému Občan, región a Európska únia, prehliadka dokumentárnych filmov, kultúrne vystúpenia, výstavy (výtvarná, fotografická), prechádzky po meste a kultúrnych pamiatkách, zábavný program pre mládež, či ochutnávky tradičných jedál partnerov (gastrofestival). Partnermi projektu sú: Gmina Jablonka (PL), Mesto Hořice (CZ), Mesto Žirovnice (CZ), Mesto Isaszeg (HU), Mesto Želiezovce (SK), Jednota dôchodcov Slovenska – miestna organizácia Trstená (SK) a OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (SK).Termín realizácie projektu:  5. – 8. novembra

 

Európa pre občanov
 
V dňoch 05.11.2015 – 08.11.2015 sa v meste Trstená realizovalo víkendové stretnutie partnerských miest s názvom “Trstená 2015 – dni aktívnych občanov Európskej únie”. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európa pre občanov.mber 2015 počas mestských dní mesta (Martinský jarmok).Miesto realizácie projektu: mesto Trstená a okolie.Logo

Europa pre občanov_info o projekte

Fotogaléria