Inštalácia elektronických sirén
Napísal Administrator   
08. August 2014

Inštalácia elektronických sirén

V mesiaci júl boli v meste Trstená nainštalované dve elektronické sirény na varovanie obyvateľstva v prípade krízovej situácie. Elektronické sirény boli umiestnené na streche budovy Mestského úradu v Trstenej a na bytovom dome č. 1056 na Sídlisku Západ.

Na varovanie obyvateľstva sa vyhlasujú tieto signály:

Všeobecné ohrozenie: dvojminútový kolísavý tón sirén
ohrozenie vodou: šesťminútový stály tón sirén
koniec ohrozenia: dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

Pri preskúšaní elektronických sirén, je obyvateľstvo vopred upozornené prostredníctvom hlásenia mestského rozhlasu. Preskúšanie býva zvyčajne v piatok jeden krát v mesiaci o 12. hod.