PHSR 2014-2020
Napísal Administrator   
01. May 2014

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mesto Trstená začalo proces prípravy strategického dokumentu - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020. Vzhľadom k tomu, že ide o jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý určuje smerovanie mesta pre najbližších šesť rokov, budeme radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte a pomôžete ovplyvniť život v meste.

Predovšetkým Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Dotazník môžete na nižšie uvedených linkách rovno vyplniť alebo stiahnuť a vyplnený odoslať na vytvorenú e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty alebo zaniesť na zberné miesta.

Dotazník je taktiež voľne prístupný vo vestibule mestského úradu, mestskej knižnici a Turisticko-informačnom centre, kde sa budú zároveň nachádzať schránky s názvom „PHSR – dotazníky“, kde budete môcť hádzať vyplnené dotazníky. Termín prijímania dotazníkov je nejneskôr18.5.2014. Jeho výsledky budú slúžiť výhradne pre určenie východiskovej situácie pri príprave programu. V prípade akýchkoľvek pripomienok, či otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujeme.

Online dotazník

 

Offline dotazník (RTF, 200KB)