Matičný sláviček
Napísal Administrator   
11. June 2012
Spevácka súťaž „Matičný sláviček - XVII. ročník“
Dňa 6.6.2012 sa konala v kine Mier v Trstenej okresná súťaž v speve ľudových piesní „Matičný sláviček - XVII. ročník“, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Základná umelecká škola v Trstenej.

Súťaže sa zúčastnilo 47 detí z 12 nasledujúcich škôl: ZŠ s MŠ Čimhová, Habovka, Hladovka a Zuberec, ZŠ Liesek, Podbiel, Suchá Hora a Trstená, ZŠ RD Trstená, GMH Trstená, ZŠ MM Tvrdošín a Gymnázium Tvrdošín.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
 I. kategória - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ - 15 súťažiacich,
 II. kategória - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ a žiaci RG - 21 súťažiacich,
 III. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a žiaci RG - 11 súťažiacich.
Porota pracovala v tomto zložení: predseda Peter Tretina a členovia poroty: František Adamčák, Denisa Kučerová, Lukáš Považan a Ľubomír Lucký, predseda MO MS v Trstenej.
  Na záver predseda poroty zhodnotil súťaž, že bola pomerne vyrovnaná, bolo ťažké vybrať tých najlepších a preto sa rozhodli udeliť 4 zdvojené miesta. Skonštatoval, že na súťaž prichádzajú lepšie pripravení speváci, ale je stále menej chlapcov, keď zo 47 súťažiacich boli len traja.  

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

  I. kategória :  
  1. miesto: Lenka Gonšenicová - ZŠ s MŠ Zuberec  
  2. miesto: Lucia Kubásová - ZŠ Liesek
  3. miesto: Timea Malatinková - ZŠ Podbiel
  Simona Ogielová - ZŠ Suchá Hora
  Cena MOMS: Zuzana Kolejáková - ZŠ Trstená

II. kategória :
  1. miesto: Terézia Kanderková - GMH Trstená
  Martina Vavreková - GMH Trstená
  2. miesto: Martin Lucký - ZŠ MM Tvrdošín  
  Ivana Vavreková - GMH Trstená
  3. miesto: Alexandra Pavlová - ZŠ s MŠ Habovka
  Barbora Žuffová - ZŠ s MŠ Zuberec  
  Cena MOMS: Mária Masláková - ZŠ s MŠ Hladovka
 
III. kategória :
  1. miesto: Lucia Paľová - ZŠ MM Tvrdošín
  2. miesto: Júlia Bedrichová - ZŠ RD Trstená  
  3. miesto: Veronika Šuvadová - ZŠ s MŠ Hladovka
  Cena MOMS: Zuzana Badarová - ZŠ MM Tvrdošín
   
  Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali diplomy a knihy, ako Cena MOMS bol diplom a Národný kalendár 2012 v každej kategórii.
  Chceme sa poďakovať p. Jánovi Jankolovi za sponzorovanie diplomov na túto súťaž, Ing. Petrovi Kristofčákovi, za pomoc pred a počas súťaže, ďalej porote, členkám výboru MOMS, ktoré zabezpečili občerstvenie, všetkým účastníkom súťaže aj ich učiteľom. Nakoniec naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí pozorne sledovali výkony a odmenili súťažiacich potleskom.

V Trstenej, 07.06.2012  
  Za MO MS v Trstenej
  Ing. Margita Kapitánová