Dni španielskej kultúry
Napísal Marta Fukasová   
25. April 2012

Dni španielskej kultúry v Trstenej

Bilingválne slovensko – španielske  Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej  už  tradične uskutočnilo Dni španielskej kultúry v dňoch 19. a 20. apríla 2012. Tento školský rok to bol už 10. ročník, na ktorom mohli naši študenti všetkých ročníkov – od 1 až po 5 triedu – ukázať svoje majstrovstvo nielen čo sa týka vedomostí, ale aj svoje manuálne zručnosti, či kulinárske umenie.

Dni sme rozdelili do dvoch častí. Vo štvrtok – 19.4.2012 sa niesli v znamení španielskej kuchyne a na rozvíjanie fantázie, tvorivosti, ale i jazykových schopností. Žiaci pod vedením svojich učiteľov či španielskych lektorov pripravili tradičné španielske jedlá, ktoré aj naaranžovali v duchu farieb Španielskeho kráľovstva . Prevládali farby červená, žltá a čierna.

Celé toto podujatie otvoril riaditeľ školy Mgr. Kristofčák a  primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak. Všetci prítomní boli nadšení pochúťkami, ktoré boli vystavené v priestoroch školy a ktoré aj pohladili naše žalúdky. Každá trieda prítomných oboznámila s jednotlivými jedlami, informovali o ich príprave, o servírovaní a to všetko prebiehalo v španielskom jazyku. Samozrejme , že nechýbala tortilla či sangría, ale bezalkoholická.

Piatok – 20.4.2012- sa niesol v slávnostnejšom duchu. Na začiatku boli naši štyria španielski lektori – Mónica Vergara de Andrés, Alicia López Pastor, María Isabel Narros Martínez , Julio Ruiz Monteagudo   a zástupca Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave pán Pardňas, prijatí primátorom mesta Trstená pánom Ďubjakom, Na tomto stretnutí sa prítomní informovali navzájom o podmienkach fungovania bilingválneho gymnázia v Trstenej, boli spomenuté výborné výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú v rôznych súťažiach a umiestňujú sa na popredných miestach. Pán Pardiňas vysoko hodnotil prácu našich učiteľov ,  lektorov, žiakov ako i vedenia školy. Ocenil aj záujem mesta Trstená o bilingválne gymnázium a vyjadril poďakovanie primátorovi mesta Trstená za pomoc, ktorú preukazuje mesto tejto sekcii.

Naši žiaci pripravili pod taktovkou učiteľov bilingválnej sekcie slávnostnú akadémiu, ktorá bola spojená s odovzdávaním štipendií 3 vybratým žiačkam. Tejto udalosti sa zúčastnil jazykový poradca pri Španielskom veľvyslanectve  v Bratislave  pán Pardiňas spolu s riaditeľom školy Mgr. Kristofčákom a aj primátorom Ing. Ďubjakom .

Naši žiaci predviedli španielsky jazyk umeleckým spôsobom – recitovali poéziu španielskych autorov a recitáciu podfarbili hrou na husle a violu. Nasledovalo divadelné predstavenie, ktoré pripravil lektor Julio v spolupráci s lektorkou Aliciou. Predstavenie malo veľký úspech , pobavilo všetkých prítomných a s úsmevom na tvári sme ukončili Dni španielskej kultúry.

Ďakujeme všetkým, ktorí tieto pekné chvíle pripravili a vyjadrujeme želanie, aby aj v ďalších rokoch sme mohli  ukázať, čo vieme nielen v škole, ale aj obyvateľom nášho mestečka a regiónu.

[Fotogaléria]