Vyhliadka z veže - Kostol sv. Martina
Napísal Administrator   
13. April 2012
Vyhliadka z veže - Kostol sv. Martina
Samotná veža bola ku kostolu pristavaná v 17. storočí a nemala vždy takú podobu aká je v súčasnosti. Počas 2. sv. vojny však bola zostrelená jej drevená nadstavba aj s vnútrajškom a pri jej obnove pribudli k hlavnej veži aj štyri malé vežičky. Novú vežu navrhol a dal zhotoviť stavebný inžinier Ormay, rodák z Trstenej. Jednotlivé diely veže a vežičiek priviezol a po osadení ich obložili kameninou. Celková výška veže je 49 m, výška úrovne balkóna je 26,5 m. Vo vnútri veže sa nachádza pôvodný mechanizmus hodín pochádzajúci z roku 1949. Zvonicu veže tvoria štyri zvony, ktoré boli liate pri Brne v roku 1947. Najväčší zvon váži 1,6 tony a je zasvätený sv. Martinovi. Menšie od neho sú zvony Ave Maria a Božské srdce. Najmenší zvon, tzv. „Umieráčik“, je zasvätený sv. Jozefovi a váži len 190 kg. Súčasťou veže sú dve výstavné podlažia. 
 
Zvony


Návštevníci si môžu okrem úchvatného výhľadu z balkóna veže pozrieť nielen zvonicu, či hodinový mechanizmus, ale aj rôzne výstavy. Medzi atraktívne expozície inštalované vo veži patrila napr. „Výstava sakrálneho umenia Hornej Oravy“ a „Život v starej Trstenej“.
Vyhlad

Tieto výstavy návštevníkom pripomínajú tradície a históriu mesta. Jednou zo stálych expozícií sú historické fotografie mesta Trstená a v najvyššie dostupnej časti veže sa nachádzajú erby významných zemianskych rodín Oravy. Nad dverami, ktoré smerujú na vonkajší výhľad sa nachádza vyobrazenie pečate mesta Trstená a erb Oravy. 

Dosiaľ posledná rekonštrukcia interiéru veže prebehla v roku 2011, kedy bolo opravené schodište a elektrické osvetlenie. Rekonštrukciu zrealizovalo mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej cez projekt „Propagácia sakrálneho umenia hornej Oravy“. Slávnostné otvorenie veže sa uskutočnilo 2.októbra 2011. Od tohto termínu je veža prístupná širokej verejnosti.
Schody
[Fotogaléria]
Prevádzkový poriadok

Čas výstupov: 
V termíne 1. január – 15. máj
• pondelok – piatok v čase od 12.00 do 16.00 hod.  

V termíne 15. máj – 30. september
• pondelok – piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod.
• nedeľa, významné kultúrne podujatia (na tel. zavolanie)

V termíne 1. október – 31. december
• pondelok – piatok v čase od 12.00 do 16.00 hod.

Termín a čas výstupu na vežu kostola je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0904 373 880, prípadne v Turisticko informačnom centre v Trstenej. 

Vstupné: dobrovoľné

Minimálny počet osôb na výstup: 2 osoby
Maximálny počet osôb na výstup: 20 osôb

Organizované skupiny: 
• výstup pre základné školy, max. 25 osôb: 23 žiakov + 2 dospelé osoby
• výstup pre stredné školy, max. 25 osôb: 24 žiakov + 1 dospelá osoba

Individuálne výstupy:
• deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby

Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať:
- pred výstupom a počas neho je zakázané: 
• konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje
• fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli k vzniku úrazu, prípadne poškodeniu zariadenia
• je zakázané akýmkoľvek spôsobom ničiť zariadenie (zábradlia, dvere a pod.)
• z bezpečnostných dôvodov je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.

Adresa / kontakt:
Turisticko informačné centrum Trstená
Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
Tel.: 043-5324510, 0904 373 880, www.trstena.sk , Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
zodp. pracovník: Mgr. Katarína Šefčíková