Informácia zo zasadnutia MPK
Napísal Administrator   
17. February 2012

Informácia zo zasadnutia mestskej protipovodňovej komisie

Vo štvrtok 16.02.2012 zasadala mestská povodňová komisia, ktorá rokovala o preventívnych protipovodňových opatreniach na vodných tokoch Trsteník, Všivár a Oravica v prípade náhleho oteplenia.

Boli vytypované kritické miesta možného vybreženia potokov Trsteník a Všivár, ktoré bude do odvolania monitorovať  mestská polícia.

Mesto Trstená v piatok 17.02.2012  prostredníctvom techniky z Cestných stavieb Liptovský Mikuláš, s.r.o. prevádzka  Tvrdošín zabezpečí  vyčistenie koryta potoka Všivár  od ľadu pred a za jeho zatrúbnením  na ulici Zápotočná, aby sa zamedzilo prípadnej tvorbe ľadových zátarasov ak by došlo k náhlemu otepleniu.