Vznik MsP Trstená
Napísal Administrator   
10. May 2011
20. výročie vzniku Mestskej polície v našom meste
 V týchto dňoch sme si pripomenuli 20. výročie vzniku Mestskej polície v našom meste. Pri tejto príležitosti primátor mesta, Ing. Jozef Ďubjak, poďakoval súčasným aj bývalým príslušníkom Mestskej polície za ich prácu v prospech občanov nášho mesta.
Náčelník Mestskej polície Karol Furdek v slávnostnom príhovore poďakoval svojím kolegom za dobrú spoluprácu, primátorovi mesta Ing. Jozefovi Ďubjakovi za ochotu a podporu. 
Práca Mestskej polície je mnoho krát ako fyzicky tak i psychicky náročná, preto našim Mestským policajtom patrí aj od nás veľké ďakujem. Prajeme im veľa úspechov pri plnení úloh, no hlavne veľa zdravia, pretože to je pri ich povolaní to najdôležitejšie. 
[Fotogaléria]