Požiar na Bubeníku
Napísal Administrator   
05. April 2011

Požiar na Bubeníku

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným podpaľačstvom. Zdá sa, že niektorí ľudia sú nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.Pri tejto príležitosti sa  vážení občania obraciame aj na Vás , aby ste venovali dostatočnú pozornosť pobytu Vašich detí v prírode, kde sú a čo robia.

Pretože z  dosiaľ nezisteného dôvodu  vznikol dňa 30. marca 2011 o 13:06 hodine požiar trávnatého  porastu na Bubeníku, kopci nad Trstenou. Dôsledkom silného západného vetra sa požiar rýchlo šíril po suchom trávnatom poraste, našťastie smerom od lesa do voľného priestoru.  Požiar sa podarilo uhasiť až o 14:10 hodine. Za tento čas zhorelo približne 5 hektárov trávnatého porastu. Na likvidácii požiaru sa zúčastnili dve požiarne družstva HaZZ z Tvrdošína s cisternovými automobilovými  striekačkami, členovia dobrovoľného hasičského zboru v Trstenej, pracovníci Urbáru v Trstenej na čele s jeho predsedom  Ing. Danielom Smitkom a niekoľko dobrovoľníkov z radov občanov.  Týmto sa chceme všetkým zúčastneným poďakovať za nezištnú pomoc pri hasení požiaru.  Zároveň oznamujeme, že mestská polícia naďalej pátra po pôvodcoch tohto požiaru, ktorým podľa § 61 vyššie citovaného zákona č. 314/2001 Z. z. hrozí pokuta až do výšky  331 eur. V prípade, ak bude vyhodnotené, že požiar spôsobil veľkú škodu, hrozí pôvodcom požiaru trestné oznámenie.Nie vždy sa však podarí odhaliť osobu - pôvodcu požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Nedovoľme tejto hŕstke nenapraviteľných, aby ničili všetko okolo seba. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158) prípadne mestskú políciu (t.č.0902 915 699).V prípade, že sa požiar už rozšíril je nutné bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:kde horí (presnú adresu), čo horí  a kto volá (uviesť svoje  tel. číslo)

Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát z ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi. Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb z ohrozeného priestoru. Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru. Je verejným záujmom predchádzať požiarom, z ktorých až 80% je zapríčinené práve vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania starej trávy a nebudú sa opakovať tohtoročné deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská. 

[Fotogaléria]