Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana    arrow     Mesto Trstená    arrow Územné plány arrow Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená Tlač E-mail
Napísal Administrator   
09. May 2016

Zmeny a  doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená - návrh

 oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu a pozvánka

Mesto Trstená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 479/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, obstaráva Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená,  prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261.  V tejto súvislosti v zmysle § 22 zákona č. 50/1970 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Mesto Trstená oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Trstená. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 09.05.2016 na Mestskom úrade v Trstenej, na verejne prístupnom mieste. Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky - Oddelenie územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe. Mesto Trstená súčasne žiada všetky orgány, organizácie, obce, fyzické a právnické osoby a občanov o vydanie stanoviska k návrhu územného plánu v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Trstená s dotknutými orgánmi, organizáciami, obcami, fyzickými a právnickými osobami a občanmi, za účasti hlavného riešiteľa, sa uskutoční dňa 19. mája (štvrtok) 2016 o 10.00 hod v zasadačke Mestského úradu v Trstenej. Ak sa dotknuté orgány, organizácie, obce, fyzické a právnické osoby a občania nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude mesto predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

Z dôvodu veľkosti súborov si môžete komprimovaný súbor vo formáte ZIP otvoriť TU. 

 

 
Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk