Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana    arrow   Samospráva   arrow Ziskané granty arrow Podpísanie zmluvy

Podpísanie zmluvy Tlač E-mail
Napísal Administrator   
14. July 2014

Logo EU PLSK

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

 Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami.

V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“.  

            Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a skvalitnenie podmienok cestovného ruchu, sprístupnenie unikátnych miest, lokálnych prírodných krás, kultúrnych a historických pamiatok na oboch stranách hranice, ktorých dostupnosť je v súčasnej dobe obmedzená alebo zanedbateľná. Okrem toho má cesta slúžiť v rámci aktívnej turistiky, má byť šetrná k životnému prostrediu a má podporiť zdravé trávenie voľného času. Cesta okolo Tatier prechádza regiónmi Spiša, Podhalia, Oravy a Liptova v bezprostrednej blízkosti mnohých a rôznych atrakcií a zaujímavostí. O jej atraktivite svedčí blízkosť niekoľkých národných parkov, lokalít so zaujímavých prírodnými krásami, množstvo historických pamiatok, turistických atrakcií, atď. 

            Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď.  

            V marci 2010 celkovo 13 partnerov - 9 slovenských (mestá: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená, obce: Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vrbov) a 4 poľskí (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ) – predložilo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu I. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra. Po hodnotení expertmi sa projekt žiaľ dostal do rezervného zoznamu. V novembri 2013 bol predsedníčke Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 zaslaná žiadosť o presun prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce Litva – Poľsko - Rusko 2007 - 2013 do Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 práve do Oblasti podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra podpísaná predsedami Rady Združenia Región „Tatry“, Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ a starostom obce Czarny Dunajec (Vedúci Partner projektu). Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2013 v Zakopanom našej žiadosti vyhoveli a tým sa vytvorila šanca pre realizáciu Cesty okolo Tatier. Keďže od podania žiadosti uplynuli vyše štyri roky, bolo potrebné zaktualizovať dokumentáciu a rozpočet. Niektorí z partnerov do tohto času už zrealizovali nejaké časti Cesty okolo Tatier, ktoré mali naplánované v pôvodnom projekte: Gmina Nowy Targ: 4,745 km, Mesto Kežmarok: 3,3 km a mesto Liptovský Mikuláš: 1,1 km. V spolupráci so všetkými partnermi projektu bola žiadosť upravená. Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 na základe hlasovania per rollam akceptovali uznesením zo dňa 05. 05. 2014 zaktualizovanú žiadosť a požiadavky Vedúceho Partnera. Dňa 09. 07. 2014 všetci partneri projektu v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísali Partnerskú zmluvu na realizáciu projektu. Začiatkom mesiaca august bude ešte podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku. V rámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km a na poľskej strane: 16 km), vrátane 35 km kontinuálneho cezhraničného úseku z Noweho Targu do Trstenej. (Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na katastrálnych územiach jednotlivých partnerov: Gmina Czarny Dunajec – 13,8 km, Gmina Miasto Nowy Targ – 1,74 km, Gminy Szaflary – 0,504 km, Mesto Kežmarok – 3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 km, Obec Huncovce – 1 km, Obec Liesek – 5,702 km, Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km, Obec Nižná – 0,825 km, Obec Suchá Hora – 1,857 km, Mesto Trstená – 3,507 km a Obec Vrbov – 4,477 km). Celková hodnota projektu po ukončení verejných obstarávaní činí: 3.713.021,78 €, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude vo výške: 3.155.309,18 €. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie v regióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.

[Fotogaléria]

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier
WTSL.01.01.00-12-304/10

Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 82,17 %
štátnym rozpočtom vo výške 10 %
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013
z rozpočtu mesta Trstená vo výške 5 % 

 

Celková náklady projektu sú: 3 888 903,43 EUR
Výška oprávnených výdavkov projektu pre Mesto Trstená: 218 898,14 EUR

Obdobie realizácie projektu: Február 2014 –  December 2014

Mesto Trstená pod vedením Euroregiónu „Tatry“ spolu s ďalšími oravskými obcami – Nižná, Liesek, Hladovka, Suchá Hora, a tiež s obcami regiónov Podhalia (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ), Liptova (Liptovský Mikuláš) a Spišu (Kežmarok, Vrbov, Huncovce) podalo v roku 2010 prostredníctvom vedúceho partnera Gminy Czarny Dunajec strategický cezhraničný projekt.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prepravy a dopravy v regióne poľsko-slovenského pohraničia. Realizácia projektu má vplyv  na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti, so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného prostredia. V rámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km a na poľskej strane: 16 km), vrátane 30 km kontinuálneho cezhraničného úseku z Noweho Targu do Trstenej.

Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na území obcí jednotlivých partnerov projektu sú nasledujúce: Gmina Czarny Dunajec –13,8 km, Gmina  Miasto Nowy Targ –1,74 km, Gmina Szaflary –0,504 km, Mesto Kežmarok –3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 04 km, Obec Huncovce –1 km, Obec Liesek –5,702 56 km, Mesto Liptovský Mikuláš –3,213 km, Obec Nižná –0,825 km, Obec Suchá Hora –1,857 54 km, Mesto Trstená –3,507 31 km a Obec Vrbov –4,477 km.

Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď. 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“

http://www.cestaokolotatier.eu/

 

Otvorenie poľskej časti cyklisitckého chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier

Logo Cyklotrasa 

Dňa 27. septembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER v Czarnom Dunajci. Otvorenie sa konalo v mieste štátnej hranice Chocholow – Suchá Hora, kde slávnostne prestrihli pásku  a pustili peletón wójt Gminy Czarny Dunajec, Józef Babicz a primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák. Spoločný cyklistický peletón prechádzal cez Chocholów, Kaniówke, Podcerwone do Czarneho Dunajca, kde na parkovisku  prebiehal rodinný piknik s množstvom atrakcií a prekvapení. Cyklistický peletón viedol predstaviteľ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka – národný cyklokoordinátor.Slávnosť na parkovisku začala o 14:00 hod. privítaním pozvaných hostí a príhovorom wójta Gminy Czarny Dunajec, Józefa Babicza. Príhovorov sa taktiež ujali riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak, riaditeľ Spoločného technického sekretariátu, Grzegorz Golda, generálny konzul Slovenskej republiky v Krakowe, Ing. Ivan Škorupa a v mene parlamentárov, senátor Stanislaw Hodorowicz. Program pokračoval sprievodom na čele s bubuníkmi na platforme, choduliach, tanečnými súbormi smerom na námestie v Czarnom Dunajci, kde sa začala finálová šou pod názvom „REVOLÚCIA“ v réžii Jerzego Zonia, s účasťou poľských a slovenských umelcov, okrem iných aj Divadlo KTO a Divadlo pravdy. K dispozícii bolo veľa nezvyčajných ohňových ukážok, pyrotechnických efektov, originálne scénické predstavenia, ktoré boli zakončené zapálením veľkého bicykla. Otvorenie cezhraničnej „Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“ sa zapísalo do osláv Dňa Európskej Spolupráce a taktiež do Svetového dňa cestovného ruchu. „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“ Video otvorenie

Propagačný film

Fotogaléria

Slávnostné otvorenie slovenskej časti cyklistického chodníka Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier Dňa 22. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie slovenskej časti cyklotrasy úseku Nižná – Trstená – Liesek – Hladovka – Suchá Hora realizovanej v rámci projektu „Historicko – kultúrno – prírodná CESTA OKOLO TATIER“, č. WTSL.01.01.00-12-304/10. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Martina v Trstenej o 10:30 hod. Po slávnostnej svätej omši sa hostia sprievodom premiestnili za účasti DH Oravanka na začiatok nepretržitého cezhraničného úseku, kde slávnostne prestrihli pásku primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák, sekretár Gminy Czarny Dunajec, Michal Jarończyk, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak a národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka. Program ďalej pokračoval v Dome kultúry privítaním pozvaných hostí primátorom mesta Trstená, Ing. Jurajom Bernaťákom, slávnostnými príhovormi a kultúrnym programom. Príhovorov sa ujali spolu s vyššie uvedenými hosťami predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár, predseda Rady Euroregiónu Tatry, Antoni Karlak, partneri projektu a spoluorganizátori otvorenia cyklotrasy, starosta obce Suchá Hora, Ing. Miloš Šustek, starosta obce Hladovka, PhDr. Marián Brnušák, starosta obce Liesek, Ing. Martin Dreveňák, ako aj bývalí starostovia, ktorí stáli pri zrode predloženia projektu Ing. Jozef Ďubjak (Trstená), Mária Kendralová (Hladovka), Martin Dreveňák (Liesek) a MUDr. Alexander Slafkovský (Liptovský Mikuláš). Po slávnostných príhovoroch začal kultúrny program premietaním propagačného filmu cyklotrasy, krátkou ukážkou cyklotrialu v podaní Martina Jaroša a vystúpeniami kultúrnych súborov.Podujatie zorganizované dňa 22. novembra zahŕňa realizáciu strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, v ktorom je zúčastnených 13 poľských a slovenských samospráv, vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Jeho efektom je takmer 80 km klasických a bezpečných cyklistických trás  s asfaltovým, alebo štrkovým povrchom vedených cez Podhalie, Oravu, Spiš a Liptov. Až 35 km cezhraničných trás vytvára nepretržitý úsek postavený na bývalej železničnej dráhe od mesta Trstená, cez Liesek, Hladovku, Suchú Horu k poľskej hranici v Gmine Czarny Dunajec, pokračuje cez Gminu Nowy Targ, Gminu Szaflary do mesta Nowy Targ. Ostatné úseky Cesty okolo Tatier sa nachádzajú na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši. Okrem toho sa vybudovala drobná infraštruktúra – odpočinky, informačné a smerové tabule, parkovisko v Czarnom Dunajci, rekreačné miesto pri moste v Podczerwonem.  V meste Trstená sa vybudoval 3,507 km úsek vedúci po chodníku popri rieke Oravica od križovatky smerom na Liesek pokračujúci po železničnom zvršku až do obce Liesek. V katastri mesta Trstená bol osadený jeden altánok so sedením a 285 m ochranného zábradlia.Žiadosť o financovanie II. etapy Cesty okolo Tatier a budovanie ďalších vyše 60 km cyklistických trás, ktoré uzavrú puto na poľskej strane bol predložený ako vlajkový projekt v auguste 2015 prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY, spoločne s 10 samosprávami v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Cesta okolo Tatier je doposiaľ najväčším predsavzatím takéhoto typu v našom regióne, dotýkajúceho sa vybudovania bezpečnostných cyklistických trás. Už dnes sa stretáva s veľkým súhlasom samospráv, obyvateľov a turistov,  teší sa veľkej popularite medzi cyklistami, korčuliarmi a bežcami. 

 

 
Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk