Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana   

Oslavy založenia mesta Tlač E-mail
Napísal Administrator   
16. November 2011

Oslavy založenia mesta

V dňoch 11., 12. a 13. novembra bola v našom meste veľká oslava. Občania Trstenej slávili 640. výročie založenia mesta. Oslavy sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Počas týchto dní sa stretli v našom meste všetci tí, ktorí majú k nášmu mestu vrúcny, milý vzťah-domáci obyvatelia, ale aj rodáci bývajúci v rôznych kútoch Slovenska. Organizátori osláv pripravili počas troch dní bohatý program. Oslavy začali v piatok 11. novembra, kde od rána prebiehal Martinský jarmok.  Už od rána chodili medzi jarmočníkov v dobových kostýmoch dievčatá a chlapci a rodávali tradičné pečivo, program osláv a rôzne upomienkové predmety-vydané pri príležitosti založenia mesta. Túto svoju činnosť robili aj v sobotu. O programe osláv informoval aj bubeník, pričom nezabudol hlásiť ani niektoré udalosti z histórie mesta. Piatkový program osláv na námestí začal o 13.30 hod., keď moderátori privítali všetkých na tradičnom Martinskom jarmoku a priblížili prítomným program osláv a zároveň ich pozvali, aby sa zúčastnili  na týchto oslavách. Potom nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Oravan. O 14.30 hod. moderátori na námestí ohlásili začiatok sprievodu. Ten sa zoraďoval na ul. Hattalovej. Symbolicky na čele sprievodu išiel Martin na bielom koni.  Slávnostný sprievod išiel  po ul. Bernolákovej, okolo kostola až na námestie. V sprievode boli zastúpený primátor mesta a hostia, poslanci MsZ, zástupcovia samospráv a družobných miest,  historické rody, spolky a inštitúcie s dlhou tradíciou v meste (Zväz včelárov, Hornooravský spolok včelárov, Matica Slovenská, Urbár Trstená, Poľovnícke združenie, PD Trsteník, colníci, polícia, členovia DHZ) . Na konci sprievodu išla rôzna technika a členovia jazdeckého oddielu Galia. Po dorazení sprievodu na námestie moderátori slávnostne otvorili program a privítali všetkých prítomných na námestí. Po týchto slovách privítal a pozdravil všetkých aj primátor mesta Ing.Jozef Ďubjak a zástupcovia družobných miest. Po príhovoroch nasledovalo dramatické pásmo „Bránou histórie“, kde sme si priblížili významné momenty z histórie mesta v piatich krátkych scénkach. Premostenie medzi jednotlivými historickými udalosťami spevádzali moderátori.  Na pódiu sme postupne sledovali tieto historické scénky:  Udelenie trhových práv mestu kráľom Matejom I;, Obdobie skúšok-cholera, hladomor , vysťahovalectvo; Františkáni v meste a prínos školstva do mesta; Trstená- mesto remesiel a cechov; :  Založenie mesta v roku 1371.  Scénky si pripravili Farské ochotnícke divadlo Trstená,  divadelný krúžok pri GMH Trstená, učitelia a žiaci ZŠ R.Dilonga, MŠ Trstená, tanečný odbor ZUŠ a žiaci ZŠ.  Záver piatkového programu patril populárnej slovenskej skupine Senzus.

Sobotňajší program osláv bol rozdelený na dve časti  Prvá časť programu sa konala na námestí. Tu sa nám od 9.30 hod. predstavili folklórny súbor z Poľska, spevácky zbor Hefera z Nového Hrozenkova a záver patril domácim muzikantom-členom dychovej hudby Oravanka.

Druhá časť programu  bola v divadelnej sále Domu kultúry v Trstenej o 16.00 hod.. Je potešiteľné, že pán prezident  Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa  zúčastnil na sobotnom slávnostnom programe. Ešte pred začiatkom programu vyhrávala pred vstupom do priestorov domu kultúry DH Oravanka. Presne o 16.00 hod. v doprovode primátora mesta Jozefa Ďubjaka prišiel pred dom kultúry prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý sa pozdravil s občanmi a potom vošiel do divadelnej sály, kde bol na celom galaprograme osláv. Úvod sobotňajšieho programu patril speváckemu súboru Mária.

Je to už 640 rokov ako Schwankomir, notár uhorského palatína Ladislava Opoľského, na chotárnom území staršieho mestečka Tvrdošín, na prosbu Jána Hertela a jeho synov vyčlenil územie na založenie novej osady, ktorá dostala názov Bingenstadt. 

Šoltýskou listinou 6. januára 1371 mestečko získalo výsadné postavenie na Orave. Od týchčias Trstená prešla mnohými zmenami, no dodnes zostáva významným centrom HornejOravy.  Toto boli úvodné slová, ktoré moderátori podujatia  povedali v sobotu 12. novembra na slávnostnom programom 640. výročia založenia mesta Trstená, ktorý  sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivan Gašparoviča. Je dôležité vážiť si vlastnú minulosť a neustále prebúdzať záujem o históriu svojho mesta a svojich otcov. Po týchto úvodných slovách bol pozvaný na javisko primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak, aby privítal  hostí a predniesol slávnostný príhovor . Pán primátor srdečne privítal J.E. prezidenta SR  Ivana Gašparoviča a poďakoval sa mu, že si našiel čas vo svojom náročnom programe a prebral záštitu nad našimi oslavami a prišiel medzi nás. Ďalej privítal predsedu ŽSK a poslanca NR SR Juraja Blanára, zástupcov družobných miest a samospráv, poslancov MsZ a občanov mesta. Vo svojom príhovore hovoril o histórii mesta, o plánoch , ktoré nás čakajú pri ďalšom rozvoji mesta . Ešte raz sa poďakoval všetkým zúčastneným na týchto oslavách  a poprial im krásny kultúrny zážitok.

Prajme našej Trstenej minimálne ďalších 640 rokov jej existencie, aby sme my a naši potomkovia v zdraví a šťastí rozvíjali naše mesto vo všetkých oblastiach nášho života. Občanov mesta pozdravil aj prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda ŽSK Juraj Blanám, zástupcovia družobných miest  a zástupcovia samospráv. Býva zvykom, že výročia sú spojené s prezeraním albumov a fotografii. Aj my sme v tento slávnostný deň držali v rukách novú knihu. Novú knihu, ktorá bola uvedená do života práve pri príležitosti 640. výročia mesta.  Hovorí sa, že knihy majú dušu a kto ju pozná najlepšie? Predsa autor. Autorom novej obrazovej publikácie Trstená je pán Vladimír Bárta, ktorý predstavil novú knihu o Trstenej.  Po jeho slovách novú knihu do života uviedli jeho excelencia prezident SR Ivan Gašparovič a primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak, spolu s autorom Vladimírom Bártom. Ako inak by sa mala nová kniha uviesť do života s názvom Trstená ak nie trstinou, podľa ktorej sa aj  mesto nazýva a presne sa tak aj stalo.  Knihe prajeme, aby sa dostala do správnych rúk a mala veľa svojich obdivovateľov.Dennodenne sa stále naháňame a krútime v tomto uponáhľanom svete. A práve teraz pri príležitosti 640. výročia bol čas trocha zastaviť sa a poďakovať sa ľuďom, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta.  Ocenení pri príležitosti  výročia: Mária Dilongová, Milan Mokrý, Václav Schiferdecker, Ján Kapjor, Aurel Bednár, Ľubomír Hoľma, závod  Panasonic Electronic Devices Slovakia s.r.o. v Trstenej-vštkým bola udelená Cena mesta Trstená a Mikuláš Trstenský-udelená cena „Čestný občan mesta Trstená“.Všetkým oceneným gratulujeme a prajeme im do života veľa úspešných rokov.Záver sobotňajšieho slávnostného programu patril opernému spevákovi Martinovi Babjakovi a spoločnému vystúpeniu trstenských zborov Mária, Alfa a Tristianus. Po skončení kultúrneho programu sa moderátori poďakovali za krásny kultúrny program a primátor mesta Ing.Jozef Ďubjak pozval všetkých prítomnách v sále na občerstvenie a pohostenie, ktoré bolo pripravené v priestoroch zasadačky.V nedeľu pokračovali oslavy o 10:30 hod. – slávnostnou sv. omšou pri príležitosti 640. výročia založenia mesta Trstená v Kostole sv. Martina, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich.

Počas trojdňových osláv prebiehali aj výstavy vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej a kostolnej veži a zároveň mali všetci návštevníci osláv možnosť výstupu na kostolnú vežu, kde na nich čakala krásna panoráma mesta a jeho okolia, ktorá nás všetkých sprevádzala počas trojdňových osláv založenia nášho mesta.Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili našich osláv. Naše poďakovanie patrí aj organizátorom a primátorovi Ing. Jozefovi Ďubjakovi za organizáciu osláv. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri oslavách 650. výročia založenia mesta Trstená. 

[Fotogaléria]

 
Partnerské mestá

                                                     

 Hořice
Česká republika

 Isaszeg
Maďarská republika

 Jablonka
Poľská republika

 Nový
Hrozenkov
Česká republika

 Žarnovica
Slovenská republika

 Želiezovce
Slovenská republika

 Žirovnice
Česká republika

 Mesto Hořice [Nové okno]

Mesto Isaszeg [Nové okno]

Gmina Jablonka [Nové okno]

Městys Nový Hrozenkov [Nové okno]

Mesto Žarnovica [Nové okno]

Mesto Želiezovce [Nové okno]

Město Žirovnice [Nové okno]

Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk