Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana    arrow   Samospráva   arrow Všeobecne záväzné nariadenia arrow Platné VZN

Platné VZN Tlač E-mail
Napísal Administrator   
09. October 2006

Platné VZN 

    

 

 

VZN číslo 

Názov všeobecne záväzného nariadenia 

 2/2000

 Územný plán zóny Trstená - Nové Ústie

 2/2001

 Územný plán zóny Trstená - Ďurdinová

 Dopl.
č. 1
(2001)

 DOPLNOK č. 1 k VZN č. 2/2000 , KTORÝM SA MENÍ článok 6 - verejnoprospešné stavby

 2/2004

 O mestskej polícii

 4/2005

 O vymedzujúcich záväzných častiach a verejnoprospešných stavbách ÚPN-Z Trstená – Ďurdinová

 7/2005

 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

 5/2006

 O poskytovaní dotácii fyzickým a právnickým osobám.

 7/2006  

 O podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok občanom mesta Trstená.  

 1/2007    

 ÚPN - Centrálna mestská zóna
Príloha 1
Príloha 2  

  2/2007   

VZN o pravidlách poskytovania dotácie na financovanie športových aktivít v meste Trstená   

  3/2007

VZN o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach       

08/2008 

VZN o plnení povinnej školskej dochádzky  v základných školách  a o školských obvodoch na území mesta Trstená       

09/2008  

VZN o záväznej časti Územných plánov zón v meste Trstená a prímestskej zóny Ústie nad Priehradou – zóna Ústie nad Priehradou - Lány     

10/2008    

VZN o záväznej časti Územných plánov zón v meste Trstená a prímestskej zóny Ústie nad Priehradou – zóna Oravská Priehrada - Prístav      

11/2008   

VZN o záväznej časti Územných plánov zón v meste Trstená a prímestskej zóny Ústie nad Priehradou – zóna Trstená – Západ     

19/2008 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia     

22/2008    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok občanom mesta Trstená   

23/2008    

Všeobecne záväzné nariadenie 23/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach   

03/2009    

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov nových ulíc v meste Trstená   

02/2010   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda v meste Trstená   

05/2010    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2010 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu  zóny Trstená - Ďurdinová    

01/2013    

O záväznej časti Územného plánu mesta Trstená    

04/2013  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o zákaze podávania alebo používania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Trstená
06/2013 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Trstená
   

01/2014  O nájme nájomných bytov
03/2014  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 
04/2014  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená  
06/2014  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 „TRHOVÝ PORIADOK“o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služiebna trhových miestach na území mesta Trstená
08/2014  Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trstená
09/2014  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Trstená
02/2015 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015
o mestských nájomných bytoch 
  

03/2015  Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva a  dani za ubytovanie
04/2015 

Všeobecné záväzné nariadenie pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trstená   

06/2015 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady   

07/2015

Všeobecne záväzné nariedanie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia   

08/2015

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o plnení povinnej školskej dochádzke v základných školách a o školských obvodoch na území mesta Trstená   

10/2015 

Všeobecné záväzné nariadenie torým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Trstená   

11/2015 

Všeobecne záväzné zariadenie o  dani z nehnuteľností, dani za psa,  dani  za nevýherné hracie prístroje     

01/2016 

Všeobecné záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane     

02/2016   Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa obmedzuje a zakazuje používanie pyotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Trstená  
03/2016  Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trstená     
04/2016  Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Trstená.  
05/2016 Všeobecné záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Trstená.
    
 


 

 
Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk