Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana    arrow   Samospráva   arrow Všeobecne záväzné nariadenia arrow Návrh VZN

Návrh VZN Tlač E-mail
Napísal Administrator   
15. February 2016 Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

Podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mesto povinné návrh všeobecne záväzného nariadenia o ktorom bude rokovať mestské zastupiteľstvo zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa v tej istej lehote zverejní aj na internetovej adrese mesta (www.trstena.sk). Odo dňa vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Pripomienky je možné podať:

  • v písomnej forme na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
  • ústne do zápisnice v podateľni Mestského úradu v Trstenej

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmena, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu).

Z každej pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, a preto je potrebné uviesť meno a priezvisko toho, kto pripomienku uplatňuje. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

 číslo VZN 

Názov VZN

  Dátum zverejnena  

 Lehota na podávanie pripomienok  

  

      

    

     

    

      

          

           

   

      

       

  

 
Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk