Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana    arrow   Samospráva   arrow Získané granty

Získané granty
Letná čitáreň v meste Trstená Tlač E-mail
Napísal Administrator   
20. June 2016

Mesto Trstená získalo z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa VZN č. 21/2010 finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 800,00 EUR na realizáciu projektu s názvom Letná čitáreň v meste Trstená“.

Realizáciou projektu chceme vytvoriť oddychový a výchovný priestor na vhodné využívanie voľného času a vzdelávanie detí a mládeže, ale aj ďalšie vekové kategórie na čítanie knižných noviniek, klasiky alebo iba priestoru na oddych pod holým nebom v samotnom centre mesta. Taktiež chceme  vytvoriť príležitosť pre rozvoj a zvýšenie čitateľskej gramotnosti a vytvoriť v tejto skupine ľudí čitateľské návyky už od skorého ranného veku.

V rámci projektu bude do Parku pútnikov osadená skrinka na Letnú čitáreň spolu s knižkami a pre základné školy zorganizovaný Deň s knihou, ktorý bude prvotným impulzom pre otvorenie letnej čitárne a dostane ju do povedomia detí a mládeže ako aj obyvateľov mesta Trstená.

 Projekt je spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja“

 Letná čitáreň                         Letná čitáreň 

 
Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta Tlač E-mail
Napísal Administrator   
17. March 2016

Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta Trstená

a Dobrovoľného hasičského zboru v meste Trstená

 

Krízový štáb ako aj Dobrovoľný hasičský zbor sa v meste Trstená podieľajú na riešení krízových situáciách pri výnimočnom stave, núdzovom stave alebo mimoriadnej situácii. Krízové riadenie je súhrn činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení. Keďže pri mimoriadnych situáciach je človek ohrozený nielen na majetku, ale častokrát aj na zdraví a živote, je maximálne vhodné, aby členovia orgánov krízového riadenia mali minimálne základné odborné vedomosti a spôsobilosť pre poskytnutie prvej pomoci postihnutým osobám.

V máji 2015 mesto Trstená podalo na Ministerstvo vnútra SR v rámci Výzvy číslo V. SKR 2015 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre účel dotácie „Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia majetku a životného prostredia podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“ V rámci tejto výzvy bolo mesto Trstená úspešné a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie sme získali dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  vo výške 1 640 Eur, čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu.

 

Cieľom projektu bolo zlepšenie a skvalitnenie odbornej prípravy, preventívnovýchovnej o odbornej výcvikovej činnosti dobrovoľných hasičov a členov krízového štábu na úseku záchrany života, zdravia, majetku a životného prostredia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany.

Tento cieľ sa nám podarilo naplniť prostredníctvom dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra SR a vlastných prostriedkov. Projekt pozostával z dvoch aktivít:

  1. Absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci – rozšírená odborná príprava pre poskytovanie prvej  pomoci pre členov DHZ a krízového štábu mesta Trstená v počte 25 osôb
  2. Zakúpenie zdravotníckeho materiálu pre poskytovanie prvej pomoci

 

Akreditovaného kurzu prvej pomoci sa zúčastnilo 25 členov krízového štábu a DHZ mesta Trstená. Školiteľkou kurzu bola lektorka Slovenského červeného kríža – Územný spolok Orava Dolný Kubín Bc. Monika Lucká. Kurz prebiehal počas 2 dní (14.02.2016 a 22.02.2016). Prvý deň bol venovaný teoretickej časti, kde prezentácie lektorka obohatila aj o podnetné a názorné ukážky záchranárskych zákrokoch na figurínach a náučných pomôckach.  V rámci prezentácií boli vysvetľované postupy záchrany života umelým dýchaní a masážou srdca. Účastníci sa naučili ako rozpoznať a zhodnotiť stav postihnutého človeka, ktorému idú poskytnúť prvú pomoc. Veľa času z výkladu lektorka venovala zlomeninám, duseniu sa cudzím telesom a krvácajúcim ranám. Vysvetlila ako rozlíšiť závažné a povrchové krvácanie a ako zastaviť krvácanie. Uvádzala veľa príkladov z praxe, že nikdy netreba podceniť príznaky a pri malej pochybnosti je nutné vyhľadať pomoc lekára. Okrem  tematiky poskytovania prvej pomoci sa účastníci kurzu venovali  aj ďalším rozšíreným témam ako sú civilizačné choroby – obezita, zdravá výživa, hypertenzia, cukrovka a pod. Prebrali sme si dôsledky dehydratácie, dôležitosť pitného režimu, príznaky predinfarktových stavov a pod.

Ďalší deň kurzu 22.02.2016 bol venovaný praktickej časti a testom znalosti a schopnosti vykonať prvú pomoc. Všetci účastníci si počas tohto dňa vyskúšali svoje teoretické poznatky v praxi.  Každý mal možnosť vyskúšať si umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne, ktorá bola napojená na prístroj, ktorý ukazoval správnosť úkonov záchranára. V závere praktickej časti lektorka názorne ukázala prácu s automatickým defibrilátorom a jeho význam pri poskytovaní prvej pomoci. Názornými ukážkami poukázala na to, že práca s ním je naozaj jednoduchá ale zato veľmi účinná. Keď sa poskytne postihnutému rýchla pomoc do niekoľko minút defibrilátorom tak je oveľa väčšia šanca na záchranu. V závere kurzu prvej pomoci všetci účastníci absolvovali vedomostný test, ktorý spolu s praktickou skúškou bol podkladom pre vydanie osvedčenia o získaní vzdelania kurzu prvej pomoci.

Všetci účastníci kurzu prvej pomoci si prevzali sady zdravotníckeho materiálu (v počte 25 kusov) pre poskytovanie okamžitej prvej pomoci.

 

Projektom sa zlepšila pripravenosť a akcieschopnosť DHZ a členov krízového štábu v meste Trstená na zabezpečenie činnosti pri záchranárskych prácach, pri mimoriadnych udalostiach, pri odstraňovaní následkov a koordináciu so zložkami integrovaného záchranného systému.

Projekt „Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej

výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta Trstená

a Dobrovoľného hasičského zboru v meste Trstená“

 

bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2015.

 

 
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená Tlač E-mail
Napísal Administrator   
01. March 2016

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená

 

Projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trstená“ sa začalo v meste realizovať od roku 2010. Do súčasnej doby sa nám podarilo zrealizovať štyri osvetlenia priechodov pre chodcov z vlastných zdrojov a tri z dotácie (2012 a 2014) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra (sumou 17 278,24 Eur).

 

V máji 2015 mesto Trstená podalo na Ministerstvo vnútra SR v rámci Výzvy číslo III. Prezídia policajného zboru žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre účel dotácie Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V rámci tejto výzvy bolo mesto Trstená úspešné a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie sme získali dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  vo výške 6 238 Eur, čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu. Cieľom projektu bolo zvýšenie a zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v meste a to konkrétne vybudovaním nového technického zariadenia „Osvetlenie priechodu pre chodcov s pozitívnym kontrastom chodca voči pozadiu“ na veľmi frekventovanom úseku cestnej komunikácie na ulici Bernolákovej pri Materskej škole Puškinova, s cieľom zníženia úmrtnosti, úrazovosti a nehodovosti. Nové osvetlenie priechodu pre chodcov zrealizovala firma Siemens s.r.o. na základe verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ktorá dielo odovzdala mestu Trstená dňa 29.02.2016. Účelom osvetlenia priechodu, komunikácie a aj priľahlých miest je zabezpečenie lepšej viditeľnosti, prehľadnosti a zrakovú pohodu všetkým účastníkom cestnej premávky. Projektom sme prispeli k zvýšeniu a zlepšeniu dopravno – bezpečnostnej situácie a tým k zníženiu dopravnej nehodovosti v meste. Sme veľmi radi, že prostredníctvom tohto projektu z dotácie Ministerstva vnútra SR sa nám podarilo zvýšiť ochranu najrizikovejších skupín chodcov (deti, mládež, seniori, obyvatelia a ostatní návštevníci) v meste Trstená.

 

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trstená“ bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2015.

 

 
Otvorenie cyklotrasy Tlač E-mail
Napísal Administrator   
19. November 2015

Otvorenie cyklotrasy

Mesto Trstená a partneri projektu Obec Suchá Hora, Obec Hladovka, Obec Liesek a Obec Nižná Vás pozývajú na slávnostné otvorenie cyklotrasy Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2015. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Získaný grant Tlač E-mail
Napísal Administrator   
20. October 2015
Projekt „Trstená 2015 – dni aktívnych občanov Európskej únie“

Mesto Trstená podalo dňa 30. augusta 2014 projekt s názvom „Trstená 2015 – dni aktívnych občanov Európskej únie“ v rámci programu EURÓPA PRE OBČANOV 2014 – 2020, Aktivita 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.1 Družobné mestá.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Výsledky 1 - 9 z 54

Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2020

www.trstena.sk
www.trstena.sk